Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Aktualności

5 września 2018

Taneczna Paczka

17.30 informacje dla grup balet dla dzieci i taniec współczesny dla młodzieży

18.30 informacje dla grup taniec współczesny i taniec klasyczny dla dorosłych

 

LEKCJE OTWARTE

Po spotkaniach, w dn. 17 września 2018 r., zapraszamy na lekcje otwarte dla młodzieży i dorosłych.

Udział w lekcjach otwartych jest nieodpłatny. Obowiązuje wygodny strój ćwiczebny.

 

19.00-19.45 - modern Jazz - prowadzi Bartosz Kondracki

19.45-20.30 - taniec współczesny - prowadzi Sayaka Haruna-Kondracka

 

W sobotę w dn. 22 września 2018 r. zapraszamy na lekcję otwartą dla młodzieży i dorosłych. Udział w lekcji otwartej jest nieodpłatny. Obowiązuje wygodny strój ćwiczebny.

14.30 -15.15 – taniec klasyczny – prowadzi Agnieszka Wojciechowska

Poprzednia

Gdańskie Miniatury

Następna

Spotkanie organizacyjne Operowego Chóru Dziecięcego