Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Dane techniczne

OGÓLNE

- nazwa: OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU 
- adres: Aleja Zwycięstwa 15, 80-219 GDAŃSK 
- kubatura: 56.688m3 
- powierzchnia zabudowy: 4.433m2 
- powierzchnia użytkowa: 9.430m2

SCENA

- szerokość sceny (użytkowa): 15m 
- wysokość sceny (do stropu technicznego): 16,5m 
- głębokość sceny (od kurtyny do wyciągu nr E47): 16,5m 
- podłoga sceny: deski, kolor czarny mat 
- szerokość portalu (okna) sceny: 10,5m (wieże portalowe stałe) 
- wysokość portalu (okna) sceny: od 4,5m do 6,5m (portal ruchomy) 

 ilość sztankietów: spis sztankietów

a) ręcznych: 36 sztuk + 6 sztuk sztankietów bocznych 
b) o napędzie elektrycznym: 11 sztuk 
- sztankiety: rura - średnica: 60mm, długość: 12m (+2m teleskopy) 
- udźwig sztankietu (maksymalnie): do 220kg dla sztankietów ręcznych i 200kg dla sztankietów o napędzie elektrycznym 
- okotarowanie kolor czarny: 
a) kulisy prostopadłe do osi sceny (6 linii) o wymiarach 3,5x12m 
b) kulisy skośnie do osi sceny (3 pary) o wymiarach 4,5x9m 
c) fartuchy (4 szt.) o wymiarach 3,5x12m 
d) kotary (2 szt.) o wymiarach 7x12m 
e) kotara (1 szt.) o wymiarach 10x12m 
f) kotary dzielone (2 szt.) o wymiarach po 10x7m każda 
g) kotary dzielone (2 szt.) o wymiarach po 14x7m każda 
- kurtyna żelazna (w portalu sceny) 
- kurtyna główna - materiał: CLIVIA w kolorze burgund, wielowarstwowa, typu „niemieckiego” (góra-dół) sterowana ręcznie (z lewej strony sceny) 
- ekrany do projekcji ( 5 szt.): 
a) biały do projekcji dwustronnej w portalu sceny- o wymiarach 7x12m 
b) szare do projekcji przedniej (3 szt.) - o wymiarach 14x7m każdy 
c) czarny do projekcji na stelażu - o wymiarach 3x4 m 
- praktykable aluminiowe WAMAT(114 sztuk): (szer./dług./wys.) 100x200x20-300cm (wymienne nogi);

- praktykable aluminiowe WAMAT(20 sztuk): (szer./dług./wys.) 100x200x20-100cm (regulowana wysokość co 20cm);
- trawersy aluminiowe systemu 290x290mm; spis trawersów

- rusztowania i podnośniki: 
a) rusztowanie przejezdne KiS 08/17; wysokość robocza do 12,5m; obciążenie do 150kg 
b) rusztowanie przejezdne ClimTec ; wysokość robocza do 7m; obciążenie do 180kg 
c) podnośnik Genie AWP-40S ; wysokość robocza do 14m; obciążenie do 136kg

RAMPY

- rampa (brama) nr 1 od strony Multikina (prawa strona sceny) – drzwi roleta (szer./wys.) 2x3,35m, szerokość dojazdu 3,45m (mostek); rampa rozkładana (pochylnia)

- rampa (brama) nr 2 od strony Al. Hallera (lewa strona sceny) - drzwi roleta (szer./wys.) 2,45x3,65m, elementy do 4m długości; samochody ciężarowe do 7m długości; brak rampy lub pochylni

- wózek widłowy ręczny typu PR1000/1600 udźwig 1000kg, plan rozmieszczenia ramp

OŚWIETLENIE

- konsola: Strand Lighting, Light Palette VL (2 wyjścia DMX, 24 submasters) 
- kabina oświetlenia zlokalizowana na parterze widowni w centralnej części pod balkonem 
- konsola zapasowa – przenośna: Strand Lighting seria 300 
- obwody – 295 obwodów regulowanych z następującym podziałem: scena – Strand Lighting, Wallrack 6x24 obwodów po 2,5 kW oraz 10x6 obwodów po 5 kW; widownia - Strand Lighting, LD90, 4x24 obwodów po 2,5kW
- oświetlenie widowni - sterowane poza konsolą 
- gniazda w podłodze sceny - 30 obwodów (po 12 obwodów na stronie i 8 obwodów na ścianie tylnej sceny, opcja – system multiwtyk – Socapex) oraz dodatkowe gniazda zasilające trójfazowe po obu stronach sceny 1x63A 5p lub 2x32A 5p

lista sprzętu oświetleniowego (stałego)
lista sprzętu oświetleniowego (ruchomego)
plan oświetlenia

NAGŁOŚNIENIE

- mikser: YAMAHA LS9-32 
- moc nagłośnienia widowni: 6600W 
- moc nagłośnienia sceny: 2600W 
- kabina akustyczna z otwieranym oknem zlokalizowana na parterze widowni w lewej części pod balkonem 
- zainstalowany system odsłuchowy dla osób słabosłyszących na widowni: nadajnik IR SENNHEISER + odbiorniki RI150 (mono) - 10 szt.

lista sprzętu nagłośnieniowego (stałego i ruchomego): 
plan nagłośnienia scena i widownia: 
plan gniazd mikrofonowych i głośnikowych na scenie i widowni:  

MULTIMEDIA

- mikser wizyjny: DataVideo SE-500 - 3 szt. 
- stanowisko sterowania urządzeniami multimedialnymi znajduje się w kabinie oświetlenia (na parterze widowni w centralnej części pod balkonem) 
- standardowe miejsca montażu projektorów: 
a) dla projekcji przedniej: z kabiny na ekran w oknie portalowym lub na ekran zawieszony na scenie, z portalu na ekran w tyle sceny 
b) dla projekcji tylnej: z głębi sceny na ekran w oknie portalowym lub inny ekran (do tylnej projekcji) zawieszony na scenie 
- podgląd akcji scenicznej z monitorami w pulpicie inspicjenta, kabinach oświetlenia i nagłośnienia, na korytarzach zaplecza sceny + monitor ruchomy 
- podgląd dyrygenta (orkiestron) z monitorami w pulpicie inspicjenta, kabinach oświetlenia i nagłośnienia, na wieżach portalowych CRT 21’’, monitory na widowni (LCD – 42’’ - 2szt.), monitory ruchome (TV CRT 21’’ -1szt., TV CRT 15’’ - 3szt., TV LCD 32’’ - 2szt.)

- kamera Canon XA25
- tablica do wyświetlania tekstów: wyświetlacz (diody LED kolor pomarańczowy) umieszczony nad oknem portalowym; dwa wiersze po 55 znaków; sterowany przez komputer w kabinie reżyserskiej na parterze widowni w prawej części pod balkonem;

lista urządzeń multimedialnych
plan rozmieszczenia urządzeń multimedialnych

PULPIT INSPICJENTA - ŁĄCZNOŚĆ

- pulpit inspicjenta – prawa strona sceny 
- radiowęzeł z odsłuchem scenicznym do wszystkich pomieszczeń zaplecza sceny 
- interkom przewodowy zapewniający łączność z: kabiną oświetlenia, kabiną nagłośnienia, stanowiskiem reżysera, stanowiskami operatorów reflektorów prowadzących oraz stanowiskiem kurtyniarza 
- podgląd akcji scenicznej (monitor) 
- podgląd dyrygenta w orkiestronie (monitor) 
- sygnalizacje: kurtynowa, wyciągowa, akcji scenicznej 
- zegar, stoper i wskaźnik temperatury w pulpicie inspicjenta 
- interkom bezprzewodowy HME DX200: 10 zestawów nagłownych HME WH200 
plan interkomów scena i widownia[pobierz plik]

PROSCENIUM

- szerokość proscenium: od 10,5 do 18m 
- wysokość proscenium (do stropu widowni): 9,5m 
- głębokość proscenium do kurtyny (przy zamkniętym orkiestronie): 6m 
- głębokość proscenium do kurtyny (przy otwartym orkiestronie): 2m

[foto],[foto
plan proscenium rzut z góry i przekrój: [pobierz plik]

ORKIESTRON

- ilość miejsc: 55 
- wyposażenie: podest dyrygenta, pulpit dyrygenta z oświetleniem, pulpity muzyków z oświetleniem - 40 kpl. 
- stała głębokość (do poziomu sceny): 2,35m 
- zakrywany ręcznie (płyty) od góry

[foto],[foto
plan orkiestronu: [pobierz plik]

GARDEROBY I ZAPLECZE

- garderoby na poziomie parteru: 2 szt. ( z możliwością wykorzystania podczas wynajmu) 
- garderoby na poziomie I piętra: 7 szt. ( z możliwością wykorzystania podczas wynajmu) 
- garderoby na poziomie II piętra: 6 szt. 
- toalety i prysznice : parter (tylko toalety), I piętro , II piętro; w środkowej części korytarza 
- bufet dla pracowników: na poziomie piwnic, pod dużą salą baletową

[foto],[foto
lista wyposażenia garderób[pobierz plik
plan rozmieszczenia garderób[pobierz plik]

SALE PRÓB

duża sala baletowa: szer./dług./wys. 14x15x6,5m – parter 
wyposażenie: nagłośnienie: kolumny głośnikowe Peavey PR15, wzmacniacz + mikser liniowy, podwójny odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD, telewizor LCD 40”; pianino; lustra; drążki [foto
mała sala baletowa: 9x14x5,8m – III piętro 
wyposażenie: nagłośnienie: kolumny głośnikowe Peavey PR12, wzmacniacz + mikser liniowy, pojedynczy odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD; telewizor CRT 21”; pianino; lustra; drążki [foto] 
sala prób orkiestry: 7x18x5,3m – I piętro 
wyposażenie: fortepian, 65 krzeseł, 45 pulpitów, podest i pulpit dyrygenta [foto
sala prób chóru: 9x12x 3-4,2 m - piwnice 
wyposażenie: fortepian, 49 krzeseł, 42 pulpity, pulpit dyrygenta z siedziskiem i pulpitem nutowym [foto
sala reżyserska: 9x14x5,9m – III piętro 
wyposażenie: fortepian, stół, krzesła i pulpity w/g potrzeb [foto]

WIDOWNIA

- ilość miejsc: 472+4 dla osób z niepełnosprawnością ruchową
- podział miejsc: 
a) parter przód (rzędy od I do VIII) - 184 miejsca 
b) parter tył (rzędy od IX do XVII) - 232 miejsca + 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych 
c) balkon - 56 miejsc

[foto],[foto],[foto]
plan widowni parter: [pobierz plik] 
plan widowni balkon: [pobierz plik]

FOYER

- powierzchnia: 600m2 
- szatnia i toalety dla widzów (zejście schodami w środkowej części foyer) 
- salonik (możliwość wynajęcia) 
- bufet dla widzów 
- nagłośnienie stałe (skrzynka podłączeniowa z prawej strony bufetu): 
a) wzmacniacz CREST Audio LT2000 - 1 szt. 
b) kolumny DAS Factor5 - 8 szt. - na całej długości foyer z możliwością wykorzystania 
dodatkowo 4 szt. kolumn DAS Factor5 
- możliwość ustawienia sceny o powierzchni do 40 m2 
- możliwość montażu oświetlenia regulowanego lub nieregulowanego (do 24kW) oraz nagłośnienia ruchomego na całej długości foyer

[foto],[foto],[foto] 
plan foyer: [pobierz plik] 
plan oświetlenia foyer: [pobierz plik] 
plan nagłośnienia foyer: [pobierz plik]

PATIO

- ogródek wewnętrzny z pełnymi instalacjami oświetlenia i nagłośnienia 
- wejście z foyer i z widowni 
- powierzchnia: 550m2 
- możliwość ustawienia sceny o powierzchni do 20 m2 w części obok wyjść z widowni 
- możliwość ustawienia stolików i krzeseł dla widzów

[foto],[foto]

plan patio: [pobierz plik]

plan oświetlenia patio[pobierz plik]

plan nagłośnienia patio[pobierz plik]

PARKINGI

- na 100 miejsc na rogu al. Hallera i ul. Towarowej [foto]
- na 150 miejsc przy Multikinie (płatny) [foto]
- parking dla pracowników między budynkami Opery i Multikina [foto]

plan rozmieszczenia parkingów: [pobierz plik]

WEJŚCIA DO OPERY

- wejście główne (wejście dla widzów, kasy biletowe) od strony Multikina [foto
- wejście dla pracowników od ul. Towarowej [foto
- komunikacja w otoczeniu Opery [plik]