Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP

DOSTĘP DO INFORMACJI UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w BIP Państwowej Opery Bałtyckiej są udostępnione wszystkim zainteresowanym przez całą dobę. W przypadku krytycznej awarii serwera strony BIP, pojawi się informacja o awarii strony.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP Opery Bałtyckiej jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY STRONY BIP OPERY BAŁTYCKIEJ

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP) Państwowej Opery Bałtyckiej, składa się z 3 części:

1.nagłówka,
2.menu przedmiotowego,
3.pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są takie same na wszystkich podstronach Biuletynu. Zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści.

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA

W górnych rogach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne:

1. logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2. logo Opery Bałtyckiej
3. adres internetowy www.bip.gov.pl

W skład nagłówka wchodzą również zamieszczone działy informacyjne.    W lewym polu nagłówka są to:

1. menu - przedstawia całą zawartość menu tematycznego. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę,
2. instrukcja obsługi - instrukcję korzystania ze strony Biuletynu,
3. dane teleadresowe redakcji (osoby redagującej)
4. datę aktualizacji

W środkowym polu nagłówka umieszczona jest w czerwonym białym czcionki, nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP, czyli w naszym przypadku jest to BiP ? Państwowa Opera Bałtycka. Napis ten jest podlinkowany adres do naszej strony internetowej: www.operabaltycka.pl

MENU PRZEDMIOTOWE

Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest granatową czcionką na jasnoniebieskim tle.

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu to pole treści publikacji. Służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach BIP.

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu wyświetli się w polu publikacji treści.

Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

ZAŁĄCZNIKI W BIP

Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Nazwa załącznika zmienia kolor czcionki na czerwony po jej wskazaniu kursorem myszy. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.