Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Praca

Bibliotekarz-archiwista

Nazwa i adres jednostki: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

 

Stanowisko: Bibliotekarz

Forma zatrudnienia: etat

 

Niezbędne wymagania od kandydatów

 1. wykształcenie muzyczne
 2. znajomość programów nutowych,
 3. umiejętność czytania nut,
 4. biegła obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 5. umiejętności interpersonalne - łatwość komunikacji oraz pracy w zespole,
 6. kultura osobista oraz komunikatywność,
 7. komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

 1. Główne zdania wykonywane na tym stanowisku:
   1. zorganizowanie skutecznego dostępu do nut dla Zespołów Artystycznych,
   2. terminowe zamawianie i zwrot, kompletowanie, przechowywanie, pozyskiwanie, wprowadzanie
    do katalogu bibliotecznego, cyfryzacja   - materiałów nutowych,
   3. przygotowywanie i wydawanie materiałów upoważnionym osobom,
   4. przedkładanie wniosków o zakup, cyfryzację lub powielanie materiałów nutowych, wraz
    z kalkulacją kosztów oraz realizacja zakupów materiałów nutowych,
   5. zabezpieczanie przed zniszczeniem i uszkodzeniami materiałów bibliotecznych,
   6. współpracy z innymi bibliotekarzami i bibliotekami w Polsce i za granicą,
   7. katalogowanie materiałów nutowych będących własnością Opery Bałtyckiej.
   8. terminowe zamawianie i zwrot, kompletowanie, przechowywanie, pozyskiwanie librett, tekstów, tłumaczeń, wydawnictw, nut, partytur,
   9. przygotowywanie i wydawanie materiałów do rozpisania ról, partii wokalnych, nut itp. Asystentowi dyrygenta, Chórmistrzowi i innym upoważnionym osobom,
   10. przedkładanie wniosków o zakup lub powielanie, cyfryzację materiałów nutowych wraz
    z kalkulacją kosztów oraz realizacja zakupów materiałów nutowych,
   11. zabezpieczanie przed zniszczeniem i uszkodzeniami materiałów bibliotecznych,
   12. współpracy z innymi bibliotekarzami i bibliotekami w Polsce i za granicą.

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 1. pracę pełną wyzwań zawodowych
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. szansę na rozwój oraz pozyskanie nowych umiejętności i doświadczeń.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wykazane w CV
 3. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zamieszczone w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia / proszę o zakreślenie jednej z możliwych opcji /.

Pobierz pliki