Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Praca

Sekretarka / Sekretarz

Głównym zdaniami  osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie między innymi telefoniczna obsługa klientów i partnerów Opery Bałtyckiej w Gdańsku (Instytucja), wspieranie działań mających na celu właściwy przepływ informacji wewnątrz Instytucji, przyjmowanie, dystrybucja i wysyłka korespondencji, sporządzanie i redagowanie pism, obsługa spotkań Dyrekcji Instytucji  (w tym ich protokołowanie), dbałość o czystość i estetykę Kancelarii Opery.


Od kandydatów oczekujemy:

•    wykształcenia wyższego (mile widziane kierunki: administracja, zarządzanie lub polonistyka)
•    minimum 2–letniego doświadczenia na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy  w instytucji kultury),
•    biegłej znajomości MS Office,
•    dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie (posługiwanie się jeszcze drugim językiem obcym będzie
     dodatkowym atutem),
•    wysokiej kultury osobistej,
•    wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności, samodzielności  i logiki w myśleniu, dyspozycyjności,
•    odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań,
•    doskonałej organizacji pracy własnej,
•    zdolności efektywnego działania w sytuacjach stresowych, przy zmieniających się decyzjach.
 
Wybranym kandydatom oferujemy:

•    pracę w dynamicznym zespole, w stabilnej Instytucji,
•    zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
•    szansę na rozwój i pozyskanie nowych umiejętności oraz kompetencji.
 

Aplikację (wraz z czytelnie podpisanym załącznikiem) zawierającą CV zawodowe  i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres: sekretariat@operbaltycka.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 6 lipca 2018 roku do g. 15:00.
 

 
Opera Bałtycka  w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Pobierz pliki