Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Praca

Specjalistka sekretarka / Specjalista sekretarz

Nazwa i adres jednostki: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

Stanowisko: Specjalista Sekretarka / Specjalista Sekretarz

Wymiar etatu: 1/1 (pełen etat)

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

 

Niezbędne wymagania od kandydatów

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność, samodzielność   i logika  w myśleniu,
 • wielozadaniowość i szybkość w działaniu, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • zdolność efektywnego działania w sytuacjach stresowych, przy zmieniających się decyzjach.

 

Główne zdania wykonywane na tym stanowisku:

 • kompleksowa organizacja pracy Kancelarii Opery,
 • uczestniczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku Opery,
 • obsługa telefoniczna i mailowa Opery,
 • przyjmowanie, wysyłanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji zgodnie  z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną Opery Bałtyckiej w Gdańsku; prowadzenie ewidencji i przechowywanie wewnętrznych dokumentów i aktów normatywnych,
 • nadzór nad terminowym obiegiem dokumentów,
 • organizacja podróży i koordynacja kalendarza spotkań kadry zarządzającej,
 • opracowywanie oraz pisanie pism, raportów, sprawozdań, protokołów i innych dokumentów kadry zarządzającej,
 • współpraca przy organizacji spotkań, konferencji, uroczystości oraz działań związanych z reprezentowaniem Opery.

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w dynamicznym zespole, w stabilnej Instytucji,
 • szansę na rozwój i pozyskanie nowych umiejętności oraz kompetencji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • list motywacyjny,
 • czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Opery).

 

 

Termin złożenia dokumentów:  14 lutego  2020 roku do godz. 15:00

Dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@operabaltycka.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Opera Bałtycka w Gdańsku,  Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk.

Opera Bałtycka  w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.