Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Przesłuchania

Korepetytor-pianista

Opera Bałtycka w Gdańsku informuje o naborze na stanowisko: korepetytor solistów-pianista

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Nazwa i adres jednostki: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

 

Stanowisko: korepetytor solistów-pianista

Wymiar etatu: 1/1 (pełen etat)

 

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe muzyczne ze specjalnością instrumentalistyka - fortepian
 2. minimum dwa lata pracy zawodowej w charakterze korepetytora solistów
 3. przygotowanie niżej wymienionych pozycji na przesłuchanie (wraz ze śpiewaniem wybiórczo partii solistycznych):

G. Rossini Cyrulik sewilski
G. Verdi Traviata

St. Moniuszko Hrabina

Kandydaci będą również proszeni o zagranie a vista utworu wskazanego przez komisję.

 

Pożądane dodatkowe umiejętności i wymagania:

 1. znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym
 2. mile widziana płynna znajomość języka włoskiego i/lub niemieckiego

 

Główne zdania wykonywane na tym stanowisku:

a)    realizowanie partii fortepianu podczas prób muzycznych i reżyserskich w charakterze korepetytora-pianisty,

b)    przeprowadzanie zajęć z solistami śpiewakami dla przygotowania wokalnego opracowywanych partii solowych,

c)    przekazywanie uwag solistom zgodnych z zamysłem kierownika muzycznego lub reżysera podczas prób i zajęć,

d) instruowanie solistów pod kątem akcentowania, wymowy, interpretacji itp.

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 1. pracę w stabilnej Instytucji,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. szansę na rozwój oraz pozyskanie nowych umiejętności i doświadczeń.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz z listem motywacyjnym,
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zamieszczone w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zamieszczone w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia.

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy umieszczany w ogłoszeni  osoby zatrudnionej
na tym stanowisku będzie między innymi:

 

Informujemy,  iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udostępnionych Operze Bałtyckiej w Gdańsku  jest Opera Bałtycka w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku (80-219), przy Al. Zwycięstwa 15, adres poczty elektronicznej: sekretariat@operabaltycka.pl

Udostępnione przez Państwa dokumenty będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Bałtyckiej w Gdańsku
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane
do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe  nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że  posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

 1. wycofania zgody w dowolnym momencie,
 2. żądania kopii danych,
 3. sprostowania danych,
 4. do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. do przeniesienia danych,
 7. do sprzeciwu,
 8. bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych  nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres: iod@operabaltycka.pl

 

Termin złożenia dokumentów:  22 kwietnia 2019 roku do godziny 15:00

Dokumenty należy przekazać na adres rekrutacja@operabaltycka.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk


Pobierz pliki