Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Przesłuchania

Obój I głos

W dniu 7 lutego 2020 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Operze Bałtyckiej (Gdańsk, al. Zwycięstwa 15) odbędzie się przesłuchanie kandydatów do orkiestry OB na stanowisko: muzyk orkiestrowy – obój I głos z obowiązkiem grania pozostałych głosów obojowych.

Organizator zapewnia akompaniatora, który będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godz.: 08:00.

Decyzje Komisji Egzaminacyjnej, co do przebiegu przesłuchania oraz wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania występu kandydata.

Opera Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.

Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.
 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz
  z listem motywacyjnym,
 2.  oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 1),
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 2)

Dokumenty prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 31 stycznia 2020 na adres mailowy:
lukasz.gruba@operabaltycka.pl, tel. kontaktowy: +48 512 346 338.

W tytule maila prosimy o wpisanie:
„Przesłuchanie na I obój do Opery Bałtyckiej”.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.


Program przesłuchań na I obój:

ETAP I (za kotarą):

W. A. Mozart – Koncert na obój C-dur (KV285d)
– część I i II z dowolnie wybranymi kadencjami w obu częściach;

ETAP II:

 • R. Strauss – Koncert na obój D-dur, część I
 • Studia orkiestrowe – fragmenty do przygotowania:
 • G. Verdi – Rigoletto
 • G. Verdi – Otello
 • G. Verdi – La Traviata
 • G. Puccini – Madama Butterfly
 • St. Moniuszko – Straszny Dwór
 • G. Bizet – Poławiacze pereł
 • P. Czajkowski – Dziadek do orzechów
 • J. Massenet – Thais
 • J. Antunes - Olga

Studia orkiestrowe dla zainteresowanych osób w formacie PDF dostępne są w załączniku.

            Przy dużej liczbie kandydatów czas trwania przesłuchań może zostać skrócony. W przypadku wyrównanego poziomu finalistów ETAPU II dopuszcza się ETAP III, czyli czynne uczestnictwo w próbach orkiestry do aktualnego repertuaru Opery Bałtyckiej. Terminy Etapu III będą ustalane indywidualnie.


Pobierz pliki