Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Przesłuchania

Przesłuchanie do zespołu orkiestry: waltornia II/IV

Opera Bałtycka zaprasza na przesłuchanie do zespołu Orkiestry na stanowisko waltornia II/IV na cały etat.

W dniu 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Operze Bałtyckiej (Gdańsk al. Zwycięstwa 15) odbędzie się przesłuchanie kandydatów do orkiestry OB na stanowisko – waltornia II/IV.

Organizator zapewnia akompaniatora, który będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godziny: 8.00.

Program egzaminu:

ETAP I (za kotarą)

1. W. A. Mozart – Koncert nr 3 Es-dur (cz. I i II)

2.  Dowolny utwór o charakterze romantycznym.

ETAP II

Studia orkiestrowe – fragmenty do przygotowania:

  • L. van Beethoven – III symfonia Es-dur Eroica
  • L. van Beethoven – Fidelio
  • G. Puccini - Tosca
  • R. Strauss – Don Quichote
  • R. Wagner – Zmierch Bogów (Goetterdaemmerung)
  • R. Wagner – Lohengrin

 

  • Czytanie nut a’vista

Materiały nutowe studiów orkiestrowych można pobrać ze strony internetowej Opery Bałtyckiej.

Dokumenty  (CV + list motywacyjny i wypełnione klauzule RODO wraz z podpisami – do pobrania ze strony internetowej) oraz nuty dla akompaniatora uprzejmie prosimy wysyłać na adres mailowy Inspektora Orkiestry:  agnieszka.olszewska@operabaltycka.pl z dopiskiem „Przesłuchania na waltornię” do dn. 25.08.2018r.

Wszystkie pytania uprzejmie prosimy kierować do Inspektora Orkiestry pod adresem e-mail lub numerem telefonu +48 512 346 338.

Opera Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.
Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.


Pobierz pliki