Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Repertuar

Od początku do końca – jak powstaje opera?

pokaz końcowy projektu Lato w Teatrze

W dniach 9–23 lipca 2017 roku w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbywa się pierwsza edycja projektu Lato w Teatrze. Operowa edycja projektu nosi nazwę „Jak powstaje opera?”. W półkoloniach teatralnych połączonych z warsztatami artystycznymi uczestniczą dzieci w wieku 10–12 lat. Dwutygodniowe zajęcia z artystami prowadzone w grupach (aktorskiej, dźwiękowo-muzycznej, scenograficzno-kostiumowej) zakończą się teatralną prezentacją przygotowanego przez dzieci słuchowiska „Jak powstaje opera?” na scenie. Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym prapremierze opery Sąd Ostateczny Krzysztofa Knittla, która odbędzie się 9 listopada 2017 roku. Uczestnicy w ramach zajęć zobaczą także oryginał tryptyku Hansa Memlinga w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Projekt Prapremiery dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca na lata 2016-2017 oraz programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej – priorytet „Muzyka” na rok 2017. Patronat nad cyklem prapremier operowych –zamówień kompozytorskich OPERA GEDANENSIS objął Prezydent Miasta Gdańska.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

premiera

22 lipca 2017

Partnerzy

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego