Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Repertuar

Opera? Si!

Cykl spotkań Jerzego Snakowskiego

Aria. Duet. Uwertura. Trwają zaledwie kilka minut. To jednak nie błahostki. „Opera? Si!” w dziesiątym sezonie swego istnienia chce udowodnić, że przy pomocy jednej arii można opowiedzieć niemal
o całym świecie. Naszym świecie. Że opera może być punktem wyjścia do rozważań o wierności,
o patriotyzmie, o plotkowaniu, o używkach,
o czasie, o jego braku, o przyjemnościach,
o nieprzyjemnościach, o muzyce, o sztuce,
o tym i o tamtym. Po prostu – o nas. Rozważania snuć będziemy rzecz jasna z żartem, słuchając występów artystów i opowieści
Jerzego Snakowskiego.

 

Czas trwania

90 minut

cena od

28

złotych
kup bilet