Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Katarzyna Ważna

Katarzyna Ważna

Animatorka, wychowawca. Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, uczy gry na fortepianie i śpiewu. Współtwórczyni projektów edukacyjnych w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, w tym autorskich warsztatów dla dzieci i młodzieży. Muzyka i ludzie są dla niej podstawowym źródłem energii każdego dnia.