Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Opera dostępna

Opera Bałtycka w Gdańsku to jedna z 111 instytucji kultury z całej Polski,do której trafią fundusze w ramach unijnego projektu „Kultura bez barier” współrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier. Projekt ma za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Projekt zakłada kompleksowe szkolenie dla kadry instytucji dot. dostępności, w tym audiodeskrypcji, oraz potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Przygotowana zostanie audiodeskrypcja do dwóch tytułów z repertuaru Opery, spacery sensoryczne oraz strona internetowa Opery Bałtyckiej spełniająca standardy dostępności.