Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Repertuar

5 sobota 18:00
Fidelio

Fidelio

Ludwig van Beethoven

Fidelio, jedyna opera Ludwiga van Beethovena, nie jest w jego kompozytorskim dorobku odosobnionym przykładem zaangażowania w walkę o równość społeczną. Reżyser inscenizacji sięga w spektaklu po przykład rodzącej się dopiero „Solidarności”. Ważnym wątkiem, poruszanym zarówno przez realizatorów, jak i samego Beethovena, jest kwestia miłości oraz poświęcenia dla drugiej osoby. Czy to dostatecznie stabilne podwaliny nowego ładu?


W spektaklu biorą udział uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku oraz uczestnicy Operowego Chóru Dziecięcego.


Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Serdeczne podziękowania za udostępnienie zdjęć składamy:
- Bibliotece Politechniki Gdańskiej,
- Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku - Filia nr 44,
- Bibliotece pod Żółwiem (Filia WiMBP),
- Bibliotece dla Dzieci (Filia WiMBP),
- Europejskiemu Centrum Solidarności.

premiera

10 września 2021

Czas trwania

2 h 30 (1 przerwa)

Partnerzy

  • Organizator - Samorząd Województwa Pomorskiego
  • Ruch Muzyczny
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • Miasto Gdańsk
  • Dr Irena Eris
  • BMW Bawaria Motors
  • Biblioteka
  • Fundacja współpracy polsko-niemieckiej

Realizatorzy

Obsada