Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Repertuar

Judyta/Syn marnotrawny/Święto wiosny

Honegger/Debussy/Strawiński

Opera to przede wszystkim przeżycie duchowe, dlatego z okazji 70-lecia istnienia pragniemy przedstawić naszej publiczności przegląd estetyk i tematów, których zróżnicowanie pozwoli pokazać kunszt artystyczny wszystkich zespołów Opery Bałtyckiej. Od starotestamentowej historii o Judycie przez pogańskie Święto wiosny po przypowieść o synu marnotrawnym – muzyka Arthura Honeggera, Igora Strawińskiego i Claude’a Debussy’ego nawiązuje do literackich pierwowzorów, uwypuklając niejednoznaczność poruszanej w nich problematyki.

Przede wszystkim jednak te trzy dzieła łączy miłość – matczyna, bohaterska, poddańcza, heroiczna, czysta, nieuświadomiona. Trzy na pozór odrębne historie opowiedziane zostaną językiem teatru tańca i teatru operowego. Realizatorzy sięgają po dzieła największych kompozytorów XX wieku interpretując je w sposób odpowiadający aktualnej rzeczywistości.


Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

premiera

23 kwietnia 2021

Czas trwania

1h30

Partnerzy

  • Organizator - Samorząd Województwa Pomorskiego
  • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
  • Ruch Muzyczny
  • Miasto Gdańsk
  • Dr Irena Eris
  • BMW Bawaria Motors

Realizatorzy

ObsadaRecenzje