Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Joanna Maciejewska

Joanna Maciejewska

kostiumy, scenografia

Urodzona w Krakowie w 1993 roku. Absolwentka Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od dziecka związana z teatrem jako członkini Teatru Ruchu Mo-sHe. Autorka scenografii do Opery Rigoletto oraz Maddama Butterfly(Reż. Tomasz Podsiadły ) w Operze Bałtyckiej. Asystentka Scenografa przy spektaklu baletowym Giorgio Madii, Pinokio oraz asystentka Scenografa i Kostiumografa do Opery Sąd ostateczny Krzysztofa Knittla w Operze BałtyckiejAutorka serii kostiumów PANOPTIKUM zainspirowanych ruchem, cielesnością oraz transparentnością, które powstały w ścisłej korelacji z Dyplomem Magisterskim. [ Dyplom wraz z aneksem uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepsze dyplomy ASP w Gdańsku na festiwalu Gdynia Design Days 2017 oraz w konkursie Wymiary Scenografii 2017 w Muzeum Śląskim w Katowicach]. Seria kostiumów jest częścią scenografii w spektaklu Panoptikum (Reż. Monika Leśko – Mikołajczyk ), którego premiera odbyła się w maju 2017 roku w Filharmonii Kaszubskiej. Zajmowała się opracowaniem Kostiumograficznym XII Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartianaw sierpniu 2017 roku. Oprócz projektowania scenografii i kostiumów zajmuje się architekturą wnętrz oraz malarstwem.