Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Corps de ballet