Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Makarij Pihura

Makarij Pihura

bas

Absolwent Liceum Muzycznego im. S. Ludkiewicza we Lwowie (2004 – dyrygentura chóralna). W 2009 ukończył studia magisterskie na Lwowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalnym w klasie prof. Wasyla Dudara. Obecnie kontynuuje naukę w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wokalno-Aktorskim pod kierunkiem prof. Marka Rzepki.

Brał udział w wielu kursach mistrzowskich, m.in. u prof. Marvina Kenzi, prof. Evy Blahovej i prof. Ryszarda Karczykowskiego. Jest laureatem konkursów wokalnych. Zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 21 Century Art w Worzele na Ukrainie (2006), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. S. Kruszelnickiej we Lwowie (2009) oraz I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti im. Imricha Godina we Vrablach na Słowacji (2012).

W latach 2006–2010 był solistą Studia Operowego przy Akademii Muzycznej we Lwowie, a obecnie jest solistą zespołu Don Kosaken Chor Serge Jeroff w Niemczech.

W Operze Bałtyckiej występuje w roli Gawriuszki w Graczach w reżyserii Andrzeja Chyry.