Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Mirosław Bujko

Mirosław Bujko

pisarz, librecista

Człowiek wielowarsztatowy. Pisarz, dziennikarz, wykła­dowca, adiunkt i dziekan wyższych uczelni. Z wykształce­nia muzykolog i filolog. Dyrektor kreatywny i copywriter reklamowy. Trener biznesu. Praktyk i nauczyciel IAIDO – tradycyjnej sztuki japońskiego miecza. Współtworzył pierwsze polskie pismo poświęcone mediom i reklamie MEDIA POLSKA.  Pracował jako kierownik literacki Teatru Wielkiego w War­szawie. Jako powieściopisarz zadebiutował w 2003 Księgą uczynków (Nowy Świat 2003). Opublikował trylogię sensa­cyjną, którą tworzą Złoty Pociąg (W.A.B. 2006), Czerwony Byk (W.A.B. 2007) oraz Wyspy Szerszenia (W.A.B. 2008). Powieści były tłumaczone na niemiecki (DTV) i portugalski (RECORD). Wraz z Waldemarem J. Dziakiem, opublikował powieść o północnokoreańskim reżimie; Pająk z góry Kat­suragi (W.A.B. 2009). Równocześnie z librettem do Sądu Ostatecznego powstawała jego wersja powieściowa.