Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Piotr Pieron

Piotr Pieron

bas

Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie w klasie Jerzego Artysza oraz dyrygenturę chóralną u Mieczysława Nowakowskiego. Jako solista debiutował w marcu 2007 roku w spektaklu Henryk VI na łowach Karola Kurpińskiego na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej, z którą jest obecnie związany. Współpracował z Teatrem Wielkim w Poznaniu przy realizacji opery Ernani Giuseppe Verdiego. W 2010 roku, zaproszony przez Marca Minkowskiego, wziął udział w festiwalu Chopin i Jego Europa oraz Wratislavia Cantans. Występował na estradach Filharmonii Narodowej i Filharmonii Krakowskiej, na scenach teatrów krajowych i za granicą – w Hiszpanii i Japonii. W czerwcu 2013 roku wykonał basową partię solową IX Symfonii Ludwika van Beethovena na zakończenie sezonu artystycznego Filharmonii Narodowej. Aktywny i doświadczony kameralista, jest założycielem i kierownikiem artystycznym renomowanego sekstetu proMODERN, pierwszego w Polsce zespołu wokalnego specjalizującego się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Współpracował jako dyrygent z chórem Ars Cantata i zespołem akademickim Szkoły Głównej Handlowej, z którym zdobywał nagrody na krajowych konkursach. Jest członkiem kwartetu muzyki dawnej Favola in musica, śpiewa też z wieloma innymi zespołami, m.in. UMFC Vocal Consort, Capella Corale Varsaviana, La Tempesta. Ma w repertuarze szereg dzieł oratoryjnych.

Zajmuje się działalnością aktorską – współpracował z Teatrem Ateneum i Teatrem Polskim. Bierze również udział w realizacjach projektów jazzowych.