Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Romuald Wicza-Pokojski

Romuald Wicza-Pokojski

Dyrektor

Reżyser, dramaturg, manager, doktor w dziedzinie sztuki filmowej i teatralnej (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Jest twórcą awangardowym, eksperymentatorem w obszarze języka i form teatralnych, nastawionym na społeczny wymiar teatru.

Na swoim koncie ma ponad trzydzieści realizacji. Jako reżyser i dramaturg współpracował między innymi z Bajem Pomorskim w Toruniu, Olsztyńskim Teatrem Lalek, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Polskiego Radia, TVP. Jego spektakle były prezentowane w wielu miejscach na świecie, między innymi w Armenii, Czechach, Chorwacji, Danii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Iranie, Irlandii, Niemczech, na Litwie, Słowacji, w Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Białorusi, w Japonii. Laureat wielu nagród indywidualnych i zbiorowych.

W 2017 roku otrzymał brązowy medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS. Laureat Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska 2016 za całokształt dorobku artystycznego. Od 2018 dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Od 2011 do sierpnia 2019 roku był dyrektorem naczelnym i artystycznym Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku, który obecnie zaliczany jest do czołowych teatrów dziecięcych i młodzieżowych w Polsce. W 1991 roku założył autorski Teatr Wiczy, który uważany jest za legendarny teatr alternatywny mający wpływ na rozwój teatru zaangażowanego w Polsce.

W latach 1994–1997 pracował w Instytucie Teatru Narodowego i Teatrze Narodowym, gdzie współtworzył pierwszą impresaryjną scenę teatralną w Polsce – Teatr Mały. Wykładał na Uniwersytecie Gdańskim oraz prowadził zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktywnie angażuje się w działalność kulturalną i teatralną, był pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Bulwar Sztuki (2003–2006), kierownikiem centrum społecznościowego Centrum Wolnego Czasu Wicza (2004–2009). Zrealizował wiele projektów artystycznych i społecznych dotyczących osób bezdomnych, grup społecznie defaworyzowanych, imigrantów. W latach 2008–2011 pracował jako dyrektor programowy Biura Gdańsk 2016, jest współautorem strategii kulturalnej Wolność kultury. Kultura Wolności przygotowanej dla Gdańska ubiegającego się wówczas o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.