Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Tadeusz Wojciechowski

Tadeusz Wojciechowski

dyrygent

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie: studiował grę na wiolonczeli pod opieką Andrzeja Orkisza i dyrygenturę pod kierunkiem Stanisława Wisłockiego. W latach 1973-1974 studiował w paryskim Narodowym Konserwatorium, doskonaląc grę na wiolonczeli w mistrzowskiej klasie Bernarda Michelina.

Jako koncertmistrz Polskiej Orkiestry Kameralnej występował w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech, dokonał licznych nagrań dla firmy EMI, był laureatem muzycznych konkursów. W jego repertuarze znajduje się ponad 40 dzieł operowych oraz większość światowego repertuaru symfonicznego. Koncertował w wielu krajach, współpracował z wieloma zespołami i orkiestrami w Europie, w tym z niemal wszystkimi orkiestrami symfonicznymi w Polsce.

Będąc dyrygentem Teatru Wielkiego w Warszawie (1975-1982) zdobywał sukcesy na międzynarodowych konkursach dyrygenckich w Besancon i Katowicach (1979). Od 1983 r. był stałym dyrygentem duńskiejOpery Królewskiej i współpracował z Teatrem Operowym w Monachium.

W 1994 roku, do rozwiązania zespołu, był dyrektorem Orkiestry i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Następnie, do roku 1996, pełnił funkcję dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie. Od 1998 do września 2004 roku był dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzycznego w Łańcucie i Filharmonii Rzeszowskiej.  W międzyczasie, w 2002 roku, został szefem-dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a od 2005 roku był dyrektorem artystycznym Filharmonii Łódzkiej. Jest pierwszym gościnnym dyrygentem Łotewskiej Opery Narodowej w Rydze.

W 2007 roku Tadeusz Wojciechowski został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[2].

We wrześniu 2009 roku został dyrektorem artystycznym Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus[1], a 14 listopada 2012 roku otrzymał nominację na dyrektora naczelnego tej orkiestry[