Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Przetargi

Postępowanie nr RZP/5/2020

Wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu przed szkodnikami i grzybami oraz wykonaniu powłok ochronnych dachu nad widownią w budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku – link do dokumentów