Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Przetargi

Postępowanie RZP/2/2020

Wykonanie robót budowlanych mających na celu remont więźby dachowej nad częścią „C" tzw. pokojami gościnnymi, w budynku Opery Bałtyckiej przy Al. Zwycięstwa 15 w Gdańsku

link do dokumentów