Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Agnieszka Długołęcka-Kuraś

Agnieszka Długołęcka-Kuraś

Kierowniczka chóru

Absolwentka (dyplom z wyróżnieniem) studiów magisterskich specjalności dyrygentura chóralna w klasie prof. zw. dra hab. Waldemara Górskiego, absolwentka studiów licencjackich klasy fortepianu dra hab. Pawła Rydla w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Laureatka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2018), I Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygenckiego „Wrocław Miastem Muzyki” (2021), założycielka Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Synergia. Od 2018 roku Kierownik Chóru Opery Bałtyckiej (przygotowanie chóru do spektakli m.in. Kandyd L. Bernsteina, Judith A. Honneggera, Thais J. Masseneta - z którym to tytułem chór wystąpił  na 50. Festiwalu Opery i Baletu w Starej Zagorze (Bułgaria), Fidelio L. v. Beethovena, Don Bucefalo A. Cagnoniego), Aida G. Verdiego. Od 2017 r. dyrygent Chóru dziecięcego Opery Bałtyckiej, a od 2016 Chóru dziecięcego Canzonetta w OSM I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, z którym zdobyła znaczące nagrody na konkursach chóralnych.

W 2022 brała udział w sesji EuroChoir, gdzie koncertowała w Szwajcarii, a w 2017 brała udział w sesji World Youth Choir - koncertowała na Węgrzech, w Serbii, Chorwacji, Bośni i Słowenii pod batutą wybitnych dyrygentów: Zoltana Pada (Węgry) i Kena Wakia (Kenia). Brała udział w kursach mistrzowskich z zakresu dyrygentury i emisji głosu m.in. z R. Joostem (Estonia), J. Eikiem Tulve (Estonia), prof. P. R. Crabbem (USA), prof. K. Szydziszem, dr J. Sykulskim oraz Garym Gradenem (Szwecja) wraz z Węgierskim Chórem Narodowym Filharmonii Narodowej w Budapeszcie (Węgry).