EU
Repertuar Kup bilet

Projekt Butterfly

To projekt współpracy międzynarodowej służący zwiększeniu świadomości ekologicznej w tworzeniu opery i  wypracowaniu nowego podejścia do zrównoważonego rozwoju w teatrach operowych poprzez rozpoznanie nowych przyjaznych środowisku praktyk związanych z produkcją, sceniczną prezentacją i promocją opery.

Projekt  obejmuje pełny proces współtworzenia i koprodukcji zrównoważonej trzyaktowej opery - od jej zamówienia po obecność publiczności i późniejsze rozpowszechnianie sprawdzonych praktyk zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania młodych odbiorców w cały proces.

Sezon 2023-2024 to pierwszy etap działań:

- ogłoszenie konkursu dla kompozytorów i wybór librecistów nowego dzieła operowego
uwaga! Nabór zgłoszeń trwa do 17 września 2023!!

Szczegóły konkursu w linku:
https://projectbutterfly.eu/pl/call-for-composers-is-now-launched/

- współpraca z partnerami lokalnymi w Modenie, Gdańsku i Helsinkach, w tym warsztaty dla licealistów i wypracowanie ich pomysłów na tematy dla nowej opery wokół wybranego żywiołu (Gdańsk-woda, Modena-ziemia, Helsinki-powietrze),

- namysł nad ekologicznymi praktykami przy tworzeniu (np. koncept “Theatre green book”, “zielonych praktyk’, nowych technologii w teatrze jak AR i VR) i odbiorze spektakli operowych,

- rezydencja artystyczna kompozytorów i librecistów nowego dzieła w Gdańsku.

Partnerzy projektu:

Fondazione Teatro Comunale w Modenie, Opera Bałtycka w Gdańsku, Opera Box w Helsinkach, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenisible (AESS), Heimspiel GmbH, Culture & Media Agency Europe.

Partnerzy lokalni: VI Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku nr 6, Gdańska Fundacja Wody.

Czas realizacji: 2023-2026

Więcej o projekcie:

Zapraszamy do śledzenia aktualności na profilach projektu w mediach społecznościowych:

FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090965485383
INSTAGRAM
www.instagram.com/projectbutterfly_eu

Zamówienie kompozytorskie

Kompozytorzy poszukiwani do współorganizowanej, międzynarodowej inicjatywy opery zrównoważonej.

Projekt Butterfly został dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej KREATYWNA EUROPA oraz PROMESA DLA KULTURY Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.