Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Francesco Bottigliero

Francesco Bottigliero

kierownik muzyczny

Francesco Bottigliero posiada wszechstronne wykształcenie. Ukończył studia na Uniwersytecie w Salerno na wydziale fortepianu i kompozycji, Konserwatorium w Avellino na wydziale dyrygentury orkiestr dętych, Konserwatorium w Neapolu na wydziale dyrygentury chóralnej i dyrygen-tury operowo-symfonicznej oraz na uniwersytecie w Salerno na wydziale filozofii. Oprócz licznych kursów mistrzowskich, doskonalił swoje umiejętności u maestra Carla Marii Guliniego w Mediolanie. Jako pianista solowy jest laureatem wielu nagród, również w dziedzinie kameralistyki.

Występował gościnnie z takimi orkiestrami jak: NFM Orkiestra Leopoldinum, Simfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii im. Leoša Janáčka w Ostrawie, Orkiestra Symfoniczna „San Pietro a Majella” złożona z wykładowców Konserwatorium Muzycznego w Neapolu, Orkiestra Smyczkowa „I Musici di Adelperga” w Salerno oraz „Camerata Romanica” w Neapolu, jak również Orkiestra „Compagnia Italiana di operetta” w Mediolanie oraz St. Petersburg Congress Orchestra. Jako kompozytor i dyrygent występował także w nowojorskiej Carnegie Hall.

Stały współpracownik licznych teatrów operowych w Europie i w Polsce. Kompozytor większych i mniejszych form muzycznych. Wśród tych pierwszych między innymi Pani Walewska (Wrocław, 2009) czy Le premier tango (Bielsko-Biała, 2015), wśród drugich – Cancion na trio z fortepianem (Erfurt, 2013), Zoologische suite na cztery wiolonczele (Erfurt, 2013) czy Das spanische Mädchen na trio z fortepianem (Ravensburg, 2014). Jego płyty z autorską muzyką kameralną – Cancion i Portraits – wydała oficyna płytowa DUX.

W latach 2007–2010 wykładał na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Był też wykładowcą na 53. Kursie Mistrzowskim w Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Liszta w Weimarze, na Uniwersytecie Ostrawskim oraz na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.