Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Katica Illényi