Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Przemysław Neumann

Przemysław Neumann

dyrygent

Dyrygent, dyrektor Filharmonii Opolskiej. Absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Jerzego Salwarowskiego.

Jest laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w 1999 roku. W 2002 roku na III Przeglądzie Młodych Dyrygentów w Białymstoku zajął III miejsce. Jako dyrygent prowadził orkiestry m.in. Filharmonii Narodowej, Białostockiej, Częstochowskiej, Gorzowskiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Śląskiej w Katowicach, Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Świętokrzyskiej w Kielcach, Sinfonię Iuventus, Orkiestrę Polskiego Radia oraz Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.

Już podczas studiów nawiązał współpracę z poznańskim Teatrem Muzycznym, do roku 2013 będąc jego dyrygentem i kierownikiem orkiestry. Przez 9 sezonów artystycznych przygotował kilka premier oraz poprowadził kilkaset spektakli i koncertów. Współpracował także z Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz Gliwickim Teatrem Muzycznym.

Po obronie doktoratu w roku 2009 podjął pracę naukową w katedrze dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2019 roku został profesorem macierzystej uczelni oraz kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej.

 

W 2015 roku został dyrektorem Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. Zbiegło się w czasie z rozpoczęciem przez niego intensywnej pracy nad polską, niesłusznie zapomnianą muzyką. Jej owocem jest cykl koncertów Polska Muzyka Zapomniana, prezentujący głównie utwory skomponowane w czasie zaborów oraz seria wydawnicza o tym samym tytule. Partytury wraz z głosami orkiestrowymi dzieł twórców takich jak Karol Kurpiński, Franciszek Lessel, Witold Maliszewski, Feliks Nowowiejski czy Zygmunt Noskowski powstały we współpracy z powołaną w 2016 roku fundacją Dla Kultury, w której Neumann pełni funkcję prezesa. Wraz z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Opolskiej dokonał również nagrań płytowych dla wytwórni DUX skupionych wokół dorobku polskich kompozytorów (Feliks Nowowiejski, Witold Maliszewski).