Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Opera dysponuje czterema miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscami dla ich opiekunów obok.

Oprócz tego istnieje toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - znajduje się na poziomie kasy biletowej, w biurach Opery.

W budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku, przygotowano oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących, w oparciu o wytyczne podane przez Polski Związek Niewidomych: na podłodze w foyer i przy wejściu powstało oznakowanie liniowe, są to antypoślizgowe poliuretanowe listwy prowadzące. Jest też tablica tyflograficzna przy wejściu do budynku, informująca o tych udogodnieniach.

W Operze dostępny jest działający na podczerwień system wspomagania słuchu. Jest to 10 odbiorników dostępnych w Biurze Obsługi Widzów.