Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Opera? Si !

Opera? Si! to prelekcje na temat opery, mające formę scenicznego show wypełnionego rozmowami, muzyką wykonywaną na żywo, nagraniami, poważną refleksją, anegdotami i żartami. Adresowane są do wszystkich, którzy niedziele południa chcieliby spędzić w towarzystwie ludzi poszukujących, poszerzających swoje horyzonty, ambitnych, z otwartymi umysłami. To świetna forma edukacji i rozrywki – zarówno dla melomanów, jak i dla operowych laików. 

 


Opera? Si! - sezon dziesiąty
 

Aria. Duet. Uwertura. Trwają zaledwie kilka minut. To jednak nie błahostki. „Opera? Si!” w dziesiątym sezonie swego istnienia chce udowodnić, że przy pomocy jednej arii można opowiedzieć niemal o całym świecie. Naszym świecie. Że opera może być punktem wyjścia do rozważań o wierności, o patriotyzmie, o plotkowaniu, o używkach, o czasie, o jego braku, o przyjemnościach, o nieprzyjemnościach, o muzyce, o sztuce, o tym i o tamtym. Po prostu – o nas. Rozważania snuć będziemy rzecz jasna z żartem, słuchając występów artystów i opowieści Jerzego Snakowskiego.