Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program dla pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych, którzy chcą rozwijać lub podjąć współpracę z nauczycielami. Chcemy stworzyć dla tej grupy przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim refleksji w tematach związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół.

Zapraszamy do udziału w programie osoby, które:

  • pracują w teatrach instytucjonalnych;
  • chcą podjąć lub rozwijać współpracę na polu edukacji teatralnej z nauczycielami;
  • są zainteresowane rozwijaniem partnerstwa teatru ze szkołami;
  • są nastawione na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie oraz wymianę perspektyw z innymi praktykami.

 

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

  1. wspiera w tworzeniu koncepcji i realizacji projektów współpracy z nauczycielami i szkołami w procesie tutoringu;
  2. umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy pedagogów teatru, szczególnie na linii szkoła-teatr;
  3. umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;
  4. pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w instytucji.

 

Udział w programie jest bezpłatny, obejmuje zwrot kosztów podróży i noclegi.